ATS süsteem

ATS süsteem ehk automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem on tuleohutuspaigaldis, mis tuvastab aegsasti tuleohu ning tagab teavituse, andes nii võimaluse inimestel evakueeruda ning kustutada tulekahju enne kui see laieneda jõuab.

 

ATS süsteem koosneb tavapäraselt keskseadmest, anduritest, tulekahju teatenuppudest ja häirekelladest. Hoone ruumidesse paigaldatakse keskkonda sobivad suitsu- või temperatuuriandurid (optilised andurid, liiniandurid, termokaabel), mis avastavad tekkinud tulekahju ja edastavad info sellest keskseadmele. Keskseade kontrollib anduritest saadud signaale ning ohu korral käivitab häireseadmed (häirekellad, sireenid, vilkurid), teavitades seeläbi hoones viibijaid tulekahjust. Kui tulekahju avastab inimene, saab ta häirekellade aktiveerimiseks vajutada tulekahju häirenuppu. Olenevalt hoone eritingimustest või territooriumi suurusest on vajadusel võimalik ühendada keskseadmega ka temperatuurikaablid (külmhoones), leegi- või sädemeandurid (tootmises või töökodades) või optilised liiniandurid (suured laoruumid). ATS süsteemi osaks võivad suuremates hoonetes olla ka kordusnäidupaneelid või arvutis asuv graafiline tarkvara, millelt saab operatiivsemalt ja täpsemat infot.

 

Keskseade annab informatsiooni häire põhjustanud anduri asukohast kas piirkonna (konventsionaalne ATS süsteem) või ruumi ja anduri täpsusega (adresseeritav ATS süsteem) ning võimaldab koheselt pöörduda tuleohu algpunkti ilma tervet hoonet läbi otsimata.

 

ATS projekteerimine ja paigaldamine on vastutusrikas töö, mille juures pakume professionaalset tuge õige lahenduse leidmiseks. Korrektse lahenduse valimisel hoonesse tuleb juhinduda seadusega sätestatud nõuetest.

 
Sulge

Nimetus
Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge