Garantii- ja remont

Alarmeco AS üldised garantii- ja remonditingimused:

 

Garantiiperiood:

 

Alarmeco AS (edaspidi Müüja) annab müüdavatele Toodetele garantii, mille kestus on kaksteist kuud alates Toote üleandmisest Ostjale. Garantiiperioodi alguseks loetaks Toote müügiarve kuupäeva.

Alarmeco garanteerib, et eelnevalt näidatud garantiiperioodi jooksul ei ole tema poolt müüdavatel Toodetel konstruktsiooni-, viimistlus- ega materjalidefekte.

 

Garantiikohustust välistavad asjaolud:

 

Garantiikohustust ei teki alljärgnevatel juhtudel:

  • Toote mittevastavuse lepingutingimustele põhjustas Toote loomulik kulumine;
  • Toote mittevastavuse lepingutingimustele põhjustas Toote ebaõige paigaldamine, juhul, kui ebaõige paigaldamine ei tulenenud Alarmeco poolt antud puudulikust teabest asja paigaldamiseks;
  • Toote mittevastavuse lepingutingimustele põhjustas Ostjapoolne hooletus,  ebapiisav järelevalve või vale hooldus;
  • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
  • Toodet on garantiiaja jooksul muutnud, remontinud või parandanud AS Alarmeco poolt volitamata kolmas osapool.
  • Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud.

 

Garantiikohustuse sisu:

 

Alarmeco parandab või asendab defektse Toote või selle osa enda kulul lühima võimaliku aja jooksul. Alarmeco vastutus garantiikohustuse rikkumise eest on piiratud Toote nõuetekohase parandamise või asendamisega. Alarmeco ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees mistahes kaudsete kahjude eest. 

 

Reklamatsioonide lahendamine:

 

Tooteid puudutavate reklamatsioonide lahendamine  toimub Alarmeco ja defektse  Toote omaniku vahel garantii-/remondiakti vormistamisega. Ilma garantii-/remondiaktita Toodet Alarmecos vastu ei võeta.

 

Kui Toote Ostjal ei ole Alarmecoga Toote kohapeal vahetamise kokkulepet, toimetab Ostja Defektse  Toote ja selle soetamist tõendava dokumendi (arve, mille alusel on võimalik tuvastada konkreetne Toode ja selle soetamise kuupäev) Alarmeco kontorisse.

 

Alarmeco teeb 7 tööpäeva jooksul kindlaks Toote defekti põhjuse ja otsustab, kas:

  • Toode kuulub parandamisele AS Alarmeco kulul;
  • Toode kuulub ümbervahetamisele uue  või samaväärse Toote vastu;
  • Toode kuulub tasulisele remondile.

 

Alarmeco  teavitab ülevaatuse tulemusest ja omapoolsest otsusest Ostjat.

Asendatud või parandatud toote garantiiaeg kehtib vaid esmase toote garantiiaja lõpuni.

AS Alarmeco teostab tasulist remonti ainult Ostja nõusolekul kokkuleppe alusel.

 

Tellija kohustub ise kandma  hoolt oma Seadme/Seadmete andmetest koopia tegemise eest ja samuti koopia toimivuse eest. AS Alarmeco ei vastuta andmete kadumise, kustutamise ja taastamise eest remondi käigus. 

 

Garantii-/remondiakt saab allalaadida ja täita siin.

Sulge

Nimetus
Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge