Privaatsuspoliitika

AS Alarmeco veebilehe küpsised on kasutusel ainult kodulehe tehnilise toimimise hindamise eesmärkidel ja ei kogu andmeid kasutaja kohta.

 

AS Alarmeco koduleht kasutab statistilistel eesmärkidel Google Analytics Solutions teenuseid, mis kogub anonüümseid andmeid kodulehe külastatavuse ja kasutatud seadmete seadete (asukoht, seadme tüüp, keeleseade vms) kohta. Kui Te ei soovi andmete kogumist veebisaidil liikumise kohta, soovitame kasutada veebibrauseris privaatse sirvimise võimalust. 

 

AS Alarmeco hoiab saladuses füüsiliste ja juriidliste klientide andmeid, mis on talle teatavaks saanud ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. AS Alarmecol on õigus lepingu täitmiseks ja kliendile teenuste osutamiseks vajalikke andmeid edastada isikutele, kes on seotud kliendile teenuse osutamisega (nt transpordi teenuse osutajad).

 

AS Alarmeco kodulehel sisestatavaid andmeid (nimi, telefon, ettevõtte nimi, e-post, tegevusala) kogutakse Teile vastamiseks, pakkumise koostamiseks ning uutest teenustest või toodetest teavitamiseks. Kontaktandmeid kasutatakse Teiega ühenduse võtmiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks. Võime Teie poolt edastatud andmeid täiendada avalikult kättesaadavate andmetega.

 

AS Alarmeco kogub andmeid üldjuhul otse Teilt hinnapäringute või tellimuste esitamisel. Mõnikord võime koguda andmeid otseselt seotud isikutelt (nt ettevõtte juht on edastanud meile ettevõtte volitatud töötajate kontaktandmed) või juriidiliste isikute kontaktandmeid avalikest allikatest.

 

AS Alarmeco uudiskirju kasutame meie toodete ja teeenuste tutvustamiseks ning koolitustest ja seminaridest teavitamiseks. Uudiskirjast on võimalik igal ajal loobuda ning juhend selleks sisaldub alati uudiskirjas. Uudiskirja nimekirjast eemaldamine ei kustuta Teie andmeid meie andmebaasis.

 

Kui soovite enda või ettevõtte andmete kohta informatsiooni või meie süsteemist eemaldamist, palume saata vabas vormis avaldus aadressile: andmekaitse@alarmeco.ee . Palume avalduse digitaalselt allkirjastada, et saaksime veenduda Teie õigustes soovitud andmetele. Andmebaasist andmete kustutamine toimub vaid juhul, kui puudub õiguslik alus või kohustus andmeid säilitada.

 

AS Alarmeco on esindatud sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, YouTube, LinkedIn), kus privaatsuspoliitika ja kasutamistingimused on reguleeritud vastava teenuse pakkuja poolt.

AS Alarmeco juhindub füüsiliste ja juriidiliste isikute andmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest:

Lisaks Andmekaitse Inspektsiooni juhendist:

Küsimuste korral kirjutada andmekaitse@alarmeco.ee

Sulge

Nimetus
Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge