Turvavalgustus

Turvavalgustus on osa hoone turvasüsteemidest, mis peab võimaldama üldvalgustuse rikke korral inimestel lahkuda ohustatud kohast, enne lahkumist ohtlikud protsessid lõpetada või peatada ning tulekustutus- ja päästetöid teha.

 

Turvavalgustuse saab toimimise järgi jaotada pidevaks ja varusolevaks. Turvavalgustus on pidev, kui turvavalgustussüsteemi toidetakse põhitoiteallikast või tagatakse põhitoitepinge katkemisel minimaalne nõutud valgustus varutoiteallikast. Süsteemi ehitus peab tagama rikete avastamise ja kõrvaldamise. Turvavalgustus on varusolev, kui turvavalgustuse lambid tavaolukorras ei põle. Automaatne jälgimis- ja lülitussüsteem peab tagama põhitoitepinge katkemisel turvavalgustuse sisselülitumise.

 

Turvavalgustuse saab kasutusala järgi jaotada evakuatsioonivalgustuseks, paanikavältimisvalgustuseks ja riskialavalgustus.

 

Evakuatsioonivalgustus kuulub hoone tuleohutuspaigaldiste hulka ning näitab ohu korral teekonda hoonest või hooneosast välja. Samuti tõstavad evakuatsioonivalgustid esile tuletõrjevahendite ja esmaabikappide asukohti. 

 

Evakuatsioonivalgustus on paljudes hoonetes kohustuslik, sh ravi- ja hooldusasutustes, majutushoonetes, kogunemishoonetes, teatud tööstus- ja laohoonetes. 

 

Evakuatsioonivalgustus tuleb projekteerida ja paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et see täidaks oma otstarvet. Alarmeco pakub nõuetele ja standarditele vastavaid turvavalgustuse terviklahendusi sh evakuatsioonivalgusteid, hädavalgusteid, avariivalgusteid ning juhtseadmeid.

 
Sulge

Nimetus
Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge