Mis on tulekahjusiganalisatsioon ja milleks seda vaja on?

Tulekahjusiganalisatsioon tagab varajase teavituse tekkinud tuleohust ja annab võimaluse kiire reageerimise korral kustutada tuli enne kui see suuremaid ohvreid jõuab võtta. 

Tulekahjusignalisatsiooni komponendid

Tulekahjusiganalisatsiooni puhul paigaldatakse hoone igasse ruumi antud keskkonda sobivad andurid (optilised andurid, temperatuuriandurid, liiniandurid, termokaabel) ja häirekellad ning ühendatakse keskseadmega, mis kontrollib anduritest saadud signaale ning kui üks andur teavitab tuletekkest käivitatakse häirekellad andes hoones viibivatele inimestele ohust märku ja võimaluse hoonest aegsasti lahkuda. Keskseade annab informatsiooni häire põhjustanud anduri asukohast kas piirkonna (konventsionaalne süsteem) või ruumi ja anduri täpsusega (adresseeritav süsteem) ning võimaldab koheselt pöörduda algpunkti ilma tervet hoonet läbiotsimata. 

Tulekahjusignalisatsoon jaguneb kaheks erinevaks süsteemiks - konventsionaalseks ja adresseeritavaks. Konventsionaalsed süsteemid sobivad väiksematesse hoonetesse ning keskusesse saabub häiresignaal piirkonna täpsusega näiteks korruse järgi. Adresseeritavas süsteemis on igal andurid ja nupul oma kindel aadress ja asukoht,  mis on kantud hooneplaanile, muutes häire asukoha määramise kiiremaks ning seetõttu on kohustuslik suuremates hoonetes. 

Olenevalt hoone eritingimustest või territooriumi suurusest on vajadusel võimalik mõlema süsteemi puhul ühendada keskusega ka temperatuurikaablid (külmhoones), leegi- või sädemeandurid (tootmises või töökodades) või optilisi liiniandureid (suured laoruumid).

Tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja paigaldamine on vastutusrikkas töö, mille juures pakume professionaalset tuge õige lahenduse leidmiseks. Korrektse lahenduse valimisel hoonesse tuleb juhinduda seadusega sättestatud nõuetest, millega saab tutvuda Riigiteatajas.

Meie pakutavate toodetega saab tutvuda Tulekahjusignalisatsiooni all.

Sulge

Nimetus
Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge