Privātuma politika

AS Alarmeco vietne izmanto tikai tehniskās sīkdatnes, lai uzraudzītu vietnes veiktspēju, un tās netiks izmantotas lietotāju datu vākšanai vai reklāmu rādīšanai.

AS Alarmeco vietne statistikas nolūkos izmanto Google Analytics Solutions pakalpojumus, kas vāc anonīmus datus par vietnes apmeklētāju skaitu un izmantoto ierīču iestatījumiem (atrašanās vieta, ierīces veids, valodas iestatījums u. c.). Ja nevēlaties, lai tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā tiktu veikta datu apstrāde, mēs iesakām savā tīmekļa pārlūkprogrammā izmantot konfidenciālas pārlūkošanas iespēju.

AS Alarmeco uzkrātos fizisko un juridisko klientu datus, kas tai kļuvuši zināmi, glabā konfidenciāli un izpauž trešajām personām tikai ar klienta piekrišanu, izņemot, ja datu publicēšanas pienākums vai tiesības izriet no likumdošanas prasībām.

AS Alarmeco ir tiesības dalīties ar personām, kas iesaistītas pakalpojumu sniegšanā klientam (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējiem), lai izpildītu līgumu un sniegtu pakalpojumus klientam. AS Alarmeco vietnē ievadītie dati (vārds, tālrunis, uzņēmuma nosaukums, e-pasts, darbības joma) tiek apkopoti, lai atbildētu jums, sagatavotu piedāvājumu un informētu par jauniem pakalpojumiem vai preču pieejamību.

Kontaktinformācija tiek izmantota, lai sazinātos ar jums un sagatavotu personīgos piedāvājumus. Mēs varam papildināt jūsu sniegtos datus ar publiski pieejamiem datiem.

AS Alarmeco parasti vāc datus tieši no jums, iesniedzot cenu pieprasījumus vai pasūtījumus. Dažkārt mēs varam vākt datus no tieši saistītām personām (piemēram, uzņēmuma vadītājs mums ir norādījis uzņēmuma pilnvaroto darbinieku kontaktinformāciju) vai juridisko personu kontaktinformāciju no publiskiem avotiem.

Mēs izmantojam AS Alarmeco informatīvos izdevumus, lai iepazīstinātu ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un informētu par apmācībām un semināriem. Katrā informatīvajā izdevumā ir iekļauti norādījumi par to, kā izdzēst savu e-pasta adresi no informatīvā izdevuma adresātu saraksta. Izdzēšana no informatīvā izdevuma adresātu saraksta neizdzēš jūsu datus mūsu datubāzē.

Ja vēlaties saņemt informāciju par saviem vai jūsu uzņēmuma datiem vai to izdzēšanu no mūsu sistēmas, lūdzu, sūtiet brīvas formas pieteikumu uz adresi: andmekaitse@alarmeco.ee. Lūdzam elektroniski parakstīt pieteikumu, lai mēs varētu pārliecināties par jūsu tiesībām uz pieprasītajiem datiem. Dati tiek dzēsti no datu bāzes, ja nav tiesiska pamata vai pienākuma datus uzglabāt.

AS Alarmeco tiek pārstāvēta sociālo mediju kanālos (Facebook, YouTube, LinkedIn), kur privātuma politiku un lietošanas noteikumus regulē attiecīgais pakalpojumu sniedzējs.

AS Alarmeco, apstrādājot fizisko un juridisko personu datus, vadās no spēkā esošajiem tiesību aktiem, piemēram:

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

Fizisko personu datu aizsardzības likums

Elektronisko sakaru likums

Turklāt no Datu aizsardzības inspekcijas norādījumiem:

Elektroniskās kontaktinformācijas izmantošana tiešajā mārketingā

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu rakstiet uz andmekaitse@alarmeco.ee

 

 

Aizvērt

Nimetus
Turpinot lietot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Aizvērt