Püsikliendile

Serveriruumid

Prindi
Alarmeco   »   Tooted   »   Nõrkvoolu- ja turvasüsteemid   »   Andmesidevõrk   »   Serveriruumid

Serveriruum on ettevõtte võrgu- ja andmevahetuse oluliseim üksus. Kogu võrguliiklus käib läbi serveriruumi ning seal hoitakse ja salvestatakse ettevõtte ja klientide andmed ning dokumendid.  Suurimateks ohuallikateks serveriruumis on voolukatkemine ja seadmete ülekuumenemine, mis võib tekitada ootamatuid lisakulutusi või suurendada oluliselt püsikulusid. Lisaks tuleb arvestada autoriseerimata sisenemise ning tulekahjuga kaasnevate ohtudega. Kasutades spetsiaalsest serveriruumi võib kindel olla, et tagatud on nõuetekohased kliima, toite ja turvanõuded ning seadmetele töökindlus ning vastupidavus. Serveriruumide ehitamisel järgitakse rahvusvahelisi andmekaitsenormatiive ja turvanõudeid.

 

Serveriruumi planeerimisel on olulised märksõnad, millega arvestama peaks:

 

Monitooring/automaatika

Alternatiivsed toiteallikad 

Jahutus
Sooja taaskasutus
Valve ja läbipääs
Tulekustutus

 

ZPAS Group pakub selleks komplektset täislahendust serveriruumi näol.
 

Serveriruumi valikul tuleb alati lähtuda konkreetse objekti ja kliendi vajadustest ning arvestada kehtivaid seaduseid ja normatiive. Võta ühendust meie tootejuhiga ning arutades läbi vajadused ja nõudmised, koostame personaalse pakkumise. 

 

Tutvu presentatsiooniga.

 

ZPAS täislahendus serveriruumiks sisaldades seadmekappe, jahutust, montitooritavat toitesüsteemi varutoitega, tulekahju kustutussüsteemi, valve-läbipääsusüsteemi ja kliima kontrolli.

 

 

 

Ülevaade:

Müügijuht

Erki Kuuskler
+372 5259110
erki@alarmeco.ee

Partnerid

ZPAS Group
ZPAS Group  on andmekeskuste ja infokioskite tunnustatud tootja. Lisainfo

Lisainfo

Laadimine ...