Client log in

Health care

Print
Alarmeco   »   Products   »   Health care

 

ÕEKUTSESÜSTEEMID

 

Õekutsesüsteemid on haiglates ja hooldekodudes olulised nii patsiendile kui hoolduspersonalile. Süsteem salvestab kõik abikutsungid ning tehtud kutset saab sulgeda ainult patsiendi juurest, mis garanteerib, et ükski kutsung ei jää hooldaja tähelepanuta. 

 

KONVENTSIONAALNE ÕEKUTSE
ADRESSEERITAV ÕEKUTSE
JUHTMEVABA ÕEKUTSE
Näitab kutsungit ruumi täpsusega. Sobib väiksematesse asutustesse. Näitab kutsungit voodikoha täpsusega ning võimaldab monitoorimist arvutitarkvarast Näitab kutsungit voodikoha täpsusega, võimaldab monitoorimist arvutitarkvarast ning ei vaja eraldi kaabeldustöid
INVA WC KOMPLEKTID
 

PATSIENDI TEENINDAMINE JA TEAVITAMINE

INDUKTIIVSILMUS VAEGKUULJATELE
JÄRJEKORRASÜSTEEM
INFOKIOSK
Induktiivsilmus lihtsustab vaegkuuljatel registratuuri ja arstiga suhtlemist Järjekorrasüsteem aitab hallata registratuuri pöörduvaid külastajaid Ekraanil saab kuvada juhiseid või registreerida teenuste kasutamist
 
 
 
AJANÄIDUSÜSTEEMID
 
  Ajanäidu süsteem tagab kõigis asutuse ruumides ühtse kellaaja minutilise täpsusega  

 

Sales manager

Alarmeco AS .
+372 6550646
alarmeco@alarmeco.ee

Lisainfo

Loading ...